Västra Spöland – En by i Västerbotten

Spölandsbygdens byaförening

Vi brukar ha styrelsemöte ungefär 1 gång per månad. Vi planerar för olika aktiviteter och vad som bör göras angående underhåll av fastigheten Älvan.

Om någon i byn har något att önska angående någon aktivitet eller så, tar vi tacksamt emot alla förslag! Om någon vill boka lokalen ta kontakt med Roland Lundström (roland.lundstrom@alvnet.se).

Styrelsen

Ordförande: Per Lindgren

Sekreterare: Kristina Nordlund

Kassör: Håkan Grefve

Roland Lundström, Stellan Strand, Sven Nilsson, Lars Nyman och Ewa Lindström sitter också i styrelsen. Hans Öberg och Tomas Lundström är suppleanter.