Västra Spöland – En by i Västerbotten

Västra Spölands vattenledningsförening

Västra Spölands vattenledningsförening ansvarar för vattenledningen och kvalitén av dricksvattnet i byn. Föreningens kontaktperson är Mats Svanefjord (svanefjord@hotmail.com, 070-3645950).

Provtagningar av dricksvattnet mars 2016

Rapport 21657256.pdf
Rapport 21657257.pdf

Provtagningar av dricksvattnet oktober 2015

Här kommer det senaste vattenprovet, och det första, efter att vi har bytt vårt vattenfilter. Och glädjande med detta prov är att vi nu har kommit till rätta med mangannivån som nu är under den nivå som är satt för Mangan, nivån är satt till 0,05mg/l. Vi har vid alla prov vi tagit sedan 2013, då vi blev ålagda att börja lämna prov, haft ett vatten som har varit tjänligt, men med varierande nivåer på Mangan. Ibland under, ibland över, och det mer än hälften av gångerna. Det gjorde att kommunen sa att dom ville ha besked på hur vi skulle åtgärda detta, vilket då ledde till att vi, i samråd med Brenntag-Nordic, bestämde oss för att byta filter. Nu låg vi klart under nivån (0,011mg/l) och hoppas att, i och med filterbytet, stanna där. -Mats Svanefjord

Rapport_21629661.pdf
Rapport_21629677.pdf

Vad är mangan? (info från Livsmedelsverket)

Provtagningar av dricksvattnet april 2015

Rapport för kemiskt prov (tjänligt med anmärkning)
Rapport för biologiskt prov (tjänligt)

Provtagningar av dricksvattnet januari 2015

Rapport för kemiskt prov (tjänligt med anmärkning)
Rapport för biologiskt prov (tjänligt)

Det kemiska provet är återigen tjänligt med anmärkning och Mats har en dialog med Alcontrol om dom har någon ide om vad man kan göra för att minska halten av mangan.

Provtagningar av dricksvattnet december 2014

Rapport för kemiskt prov (tjänligt med anmärkning)
Rapport för biologiskt prov (tjänligt)