Västra Spöland – En by i Västerbotten

Västra Spölands viltvårdsområde

Västra Spölands viltvårdsområde är jaktlagets förening. Jaktlagets kontaktperson är Roland Lundström (rolandlundstrom51@gmail.com, 070-3503949).

Styrelsen

Ordförande & jaktledare: Elis Lundström

Sekreterare & vice jaktledare: Roland Lundström

Kassör: Ola Gran

Valberedning & revisorsuppleant: Hans Öberg

Revisorsuppleant: Kurt Lindström

Suppleant: Per Lindgren

Jakttillsyningsman: Markus Eriksson

Styrelseledamot: Lars Nyman

Styrelseledamot: Anders Lundström